Korsholm FS4h  /  Styrelsen

Styrelsen 2019

 

Ordförande
Ann-Charlotte Holmqvist
Tfn 040-9111462
ann-charlotte.holmqvist@korsholm.fi
Vice ordförande
Tova Aspholm
Som föreningens sekreterare och
kassör fungerar verksamhetsledare
Kati Källman
Ordinarie medlemmar:

Sofia Wester 2019-2021
Daniel Klockars 2019-2021
Rosmarie Finne 2019-2021
Bernice Norrgård 2018-2020
Rebecca Sandvik 2018-2020
Jessica Lindström 2018-2020

Suppleanter:
Evelina Lindfors 2018-2020
Jessica Granlund 2019-2021