Styrelsen 2021

 

Ordförande

Ann-Charlotte Holmqvist
Tfn 040-9111462
ann-charlotte.holmqvist@korsholm.fi
Vice ordförande
Tova Aspholm

Som föreningens sekreterare och
kassör fungerar verksamhetsledare
Didrik Beukelman

 

Ordinarie medlemmar:

Sofia Wester 2021-2023
Daniel Klockars 2021-2023
Rosmarie Finne 2021-2023
Bernice Norrgård 2020-2022
Jessica Granlund 2021-2023
Sara Rönn 2021-2022

Suppleanter:
Elsa Storm 2020-2022
Marice Haldin-Granith 2020-2022

Back to top of page