Styrelsen år 2023

 

Ordförande

Ann-Charlotte Holmqvist
Tfn 040-9111462
ann-charlotte.holmkvist@ovph.fi
Vice ordförande
Sofia Wester

Som föreningens sekreterare och
kassör fungerar verksamhetsledare
Eleonor Nylund

 

Ordinarie medlemmar:

Daniel Klockars
Rosmarie Finne
Jessica Granlund
Sara Rönn
Adele Widell

Suppleanter:
Tova Aspholm

Back to top of page