Korsholm FS4h  /  Styrelsen

Styrelsen 2018

 

Ordförande
Sofia Wester
Tfn 050 5780753
sofiabwester@gmail.com

Vice ordförande
Tova Aspholm
 

Som föreningens sekreterare och
kassör fungerar verksamhetsledare
Kati Källman

Ordinarie medlemmar:

Daniel Klockars 2017-2019
Rosmarie Finne 2017-2019
Bernice Norrgård 2016-2018
Tova Aspholm 2016-2018
Rebecca Sandvik 2016-2018

Suppleanter:

Christoffer Laaja 2017-2019