Korsholms 4H-klubb r.f. verkar i Korsholm och Vasa. Grundpelarna i verksamheten är Hand, Huvud, Hjärta och Hälsa. Vi lär oss genom att göra och naturen står oss nära hjärtat.

För 7-12 åringar:

Korsholms 4Hs kärnverksamhet är byklubbarna i skolor runt om i Korsholm. Sommarverksamheten består av distriktsläger, miniläger, matskola och sommaruppgifter.

För 13+:

För ungdomar har vi kurser och arbetsförmedlingsverksamhet (där också flyghavreplockning ingår) .

För samhället:

Genom arbetsförmedlingsverksamheten kan allmänheten få hjälp med små arbeten och flyghavreplockning.

På Finlands svenska 4Hs sida kan du läsa mera om organisationens historia och bekanta dig med förbundets strategier.

Back to top of page