Korsholms 4H-klubb r.f. verkar i Korsholm och Vasa. Grundpelarna i verksamheten är Hand, Huvud, Hjärta och Hälsa. Vi lär oss genom att göra och naturen står oss nära hjärtat.

För 7-12 åringar:

Korsholms 4Hs kärnverksamhet är olika typer av hobbyklubbar som ordnas i kommunens olika byar. Sommarverksamheten består av matskola, distriktsläger, dagsläger och sommaruppgifter.

För 13+:

För ungdomar har vi kurser i samband med arbetspoolsverksamheten och/eller i samarbete med finlandsvenska 4H. Vi ordnar även hobbyklubbar, ibland i samarbete med ungdomsverksamheten vid Korsholms kommun. Föreningen ordnar även arbetsförmedlingsverksamhet genom arbetspoolen. Vi anställer också ungdomar som klubbledare och hjälpledare för sommarläger.

För samhället:

Genom arbetsförmedlingsverksamheten kan allmänheten få hjälp med små arbeten så som städning, gräsklippning och snöskottning.

På Finlands svenska 4Hs sida kan du läsa mera om organisationens historia och bekanta dig med förbundets strategier.

Back to top of page