Korsholm FS4h  /  Finansiering

Korsholms 4H är en ideell organisation. Vår verksamhet finansieras av statsstöd, stöd från Korsholms kommun, deltagaravgifter samt stöd från stiftelser och fonder.

År 2016 stöddes vår verksamhet av Aktiastiftelserna i Korsholm, Solf-Sundom, Vallgrund samt Vasa, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Svenska Trädgårdsförbundet, Ungmartha, Kulturfonden och Brita-Maria Renlunds stiftelse.