Välkommen till 4H Arbetspoolen-Työrinki!

Våra många ungdomar tar emot uppdrag i Korsholm och Vasa. Vi försöker alltid hitta en ungdom som bor nära kunden och som är lämpad för uppdraget.

Timtaxan för beställare är 15€. Vi fakturerar enligt utfört antal timmar/ minuter inte per påbörjad timme.

Arbetspoolen kan kontaktas på nummer 045-1443360 . Telefontid vardagar 10-12. Reservtelefon 044-3077337.   Vår e-postadress är 4Harbetspoolen@gmail.com.

Ungdomarnas lön betalas av 4H enligt respektive bransch kollektivavtal och skall inte ges kontant åt ungdomarna. 4H fakturerar beställaren enligt den timlista som beställaren undertecknat och ungdomarna lämnat in. Lönen, semesterersättning, sociala kostnader  och försäkringar utbetalas av 4H enligt samma timlista.

Ungdomarna följer arbetstidslagen samt respektive bransch kollektivavtal. Detta betyder alltså att arbetstiden inte längre är begränsad till maximalt tre timmar per gång. Under skoldagar gäller dock högst två timmar/ dag för personer under 18 år.

Arbetspoolen i korthet:
– Ingen kontantbetalning till ungdomarna.
– 4H fakturerar beställaren för arbetstiden. Timtaxan är 15€.
– Ungdomarna följer arbetstidslagen samt respektive bransch kollektivavtal.

I regel skickas fakturorna ut en gång per kvartal, men ibland kan längre avbrott förekomma på grund av stor arbetsbelastning eller semestrar.

Välkommen till 4H-arbetspoolen!

Back to top of page