Välkommen till 4H Arbetspoolen-Työrinki

Måndagen den 12 mars flyttar Arbetspoolen från Korsholms Kommun till Korsholms 4H. Samtidigt sammanslås den tidigare 4Hjälpen med Arbetspoolen och all vår arbetsförmedlingsverksamhet går under namnet 4H Arbetspoolen-Työrinki.

Flytten ändrar rutinerna en aning.
Den största förändringen är att ungdomarnas lön betalas av 4H enligt respektive bransch
kollektivavtal och skall inte längre ges kontant åt ungdomarna. 4H fakturerar beställaren enligt den timlista som beställaren undertecknat och ungdomarna lämnat in. Lönen,
semesterersättning samt sociala kostnader utbetalas av 4H enligt samma timlista. Timtaxan för beställare är 15€.
Ungdomarna följer arbetstidslagen samt respektive bransch kollektivavtal. Detta betyder alltså att arbetstiden inte längre är begränsad till maximalt tre timmar per gång. Under skoldagar gäller dock högst två timmar/ dag för personer under 18 år.
De beställare som för tillfället har ungdomar som regelbundet utför t.ex. städarbete kan fortsätta med nuvarande system privat om de så önskar. Notera då att om ungdomarna inte har privata försäkringar så rekommenderar vi att ni som beställare tecknar en försäkring.

Förändringarna i korthet:
– Ingen kontantbetalning till ungdomarna.
– 4H fakturerar beställaren för arbetstiden. Timtaxan är 15€.
– Ungdomarna följer arbetstidslagen samt respektive bransch kollektivavtal.

Arbetspoolen kan kontaktas på nummer 045-1443360 (notera att numret ärett annat än tidigare meddelats). Telefontid vardagar 10-12. Vår
e-postadress är 4Harbetspoolen@gmail.com.

Under sommaren sköts koordineringen av Arbetspoolen av ungdomar.
I regel skickas fakturorna ut en gång per månad, men under sommaren kan längre avbrott uppkomma på grund av personalens lagstadgade semestrar.

Välkommen till den nya 4H-arbetspoolen!

Back to top of page