Välkommen till 4H Arbetspoolen-Työrinki!

Våra ungdomar tar emot arbetsuppdrag inom Korsholm och Vasa. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Korsholm och vi strävar efter att anställa ungdomar från alla byar i kommunen. Vi försöker alltid hitta en ungdom som är lämpad för uppdraget och som bor så nära kunden som möjligt.

Timtaxan för beställare är 15€ + faktureringsavgift.
Vi fakturerar enligt utfört antal timmar/ minuter inte per påbörjad timme. Faktureringsavgiften är 1€ för faktura som skickas till er e-post. För pappersfaktura som skickas med post tillkommer en avgift på 3€.

I regel skickas fakturorna ut en gång per kvartal (mars, juni, september och december).

Arbetspoolen kan kontaktas på nummer 045-1443360 . Telefontid vardagar 10-12. Reservtelefon 044-3077337.   Vår e-postadress är 4Harbetspoolen@gmail.com.

Ungdomarnas lön betalas av 4H enligt respektive bransch kollektivavtal, lönen skall inte ges kontant åt ungdomarna. 4H fakturerar beställaren enligt den timlista som beställaren undertecknat och ungdomarna lämnat in. Lönen, semesterersättning, sociala kostnader  och försäkringar betalas av 4H enligt samma timlista.

Ungdomarna följer arbetstidslagen samt respektive bransch kollektivavtal. Detta betyder alltså att arbetstiden inte längre är begränsad till maximalt tre timmar per gång. Under skoldagar gäller dock högst två timmar/ dag för personer under 18 år.

Arbetspoolen i korthet:
– Kontakta 4H och berätta vad du behöver hjälp med och var du bor.
– Vi hittar en lämplig ungdom som kontaktar dig för att komma överens om när hen kan komma och utföra jobbet.
– Ingen kontantbetalning till ungdomarna.
– 4H fakturerar beställaren enligt timlistan som ungdomen lämnat in. Timtaxan är 15€.

Välkommen till 4H-arbetspoolen!

Back to top of page