Medlemsavgiften år 2023

Medlemsavgiften för ett helt år är 30 €, men den uppbärs per verksamhetsperiod (januari-april, maj-augusti och september-december) det vill säga den som t.ex. endast deltar i verksamheten under sommaren betalar 10 €. För syskon ges en rabatt på 5 €.

Exempel: familjen Fyrahå har tre barn. Alla tre barnen deltar i verksamheten under sommaren men inte under skolåret. Då är medlemsavgiften 10 € för barn 1, 5 € för barn 2 och för barn 3 är medlemsavgiften 0 € (om familjen har flera barn är medlemsavgiften också 0 €), totalt 15 €. Om familjens tre barn deltar i verksamheten så att varje barn är aktivt under varsin verksamhetsperiod blir medlemsavgiften totalt 30 €.

Max avgift för en familj är alltså 45 €/ år.

I samband med klubbstart och inför läger faktureras medlemsavgiften samtidigt som deltagaravgiften.

Medlemsavgiften för ungdomar (14-29 år) är 10 € för ett helt år (januari-december).
Ungdomsmedlemmar får jobba inom vår arbetspool, delta i föreningens eller förbundets kurser och evenemang och kan delta i 4Hs internationella verksamhet. Du har även möjlighet att starta ett 4H företag.

Du kan även fungera som understödande medlem till föreningen genom att betala in en valfri summa.

Vill du bli medlem så kan du ta kontakt per e-post till Email address

 

Back to top of page