Medlemsavgiften år 2022

Medlemsavgiften för ett helt år är 30 €, men den uppbärs per verksamhetsperiod (januari-april, maj-augusti och september-december) det vill säga den som t.ex. endast deltar i verksamheten under sommaren betalar 10 €. För syskon ges en rabatt på 5 €.

Exempel: familjen Fyrahå har tre barn. Alla tre barnen deltar i verksamheten under sommaren men inte under skolåret. Då är medlemsavgiften 10 € för barn 1, 5 € för barn 2 och för barn 3 är medlemsavgiften 0 € (om familjen har flera barn är medlemsavgiften också 0 €), totalt 15 €. Om familjens tre barn deltar i verksamheten så att varje barn är aktivt under varsin verksamhetsperiod blir medlemsavgiften totalt 30 €.

Max avgift för en familj är alltså 45 €/ år.

I samband med klubbstart och inför läger faktureras medlemsavgiften samtidigt som deltagaravgiften. Vill du bli medlem till exempel för att delta i andra föreningars läger eller i den kaninverksamhet som också för vår del ordnas av Malax-Petalax-Bergö 4H så kan du ta kontakt per e-post till

Ungdomar som fungerar som klubb- eller lägerledare samt ungdomar som är med i Arbetspoolen betalar ingen medlemsavgift.

4H-företagare och ungdomar som deltar i förbundets eller internationell verksamhet betalar 10€.

Back to top of page