Välkommen med i Korsholms 4H

Som medlem stöder du en lokal förening med barn och unga i fokus, så att vi kan vara livskraftiga. Vi finns till för att alla barn ska kunna ha en meningsfull fritid och en givande hobby samt lära sig praktiska färdigheter och företagsamhet.

  • Som medlem är man olycksfallsförsäkrad under tiden man deltar i vår verksamhet.
  • Chans att bli årets medlem och få ett stipendium
  • Chans att som ungdom och ung vuxen få åka på nordiska & europeiska läger och utbyten i hela världen
  • Man har förtur till sommarens läger
Medlemsavgift 2024

Medlemsavgiften förnyas från och med Mars 2024
Medlemsavgiften för ett helt år räknas från Januari 2024 – December 2024.

För barn 7-13 år

Ett helt år (Januari-December) 30€
Syskonrabatt -5€

För ungdomar 14-29 år

Medlemsavgiften för ungdomar (14-29 år) är 10 € för ett helt år.
Ungdomsmedlemmar får jobba inom vår arbetspool, dra klubbar för Korsholms 4H och delta i föreningens eller förbundets kurser och evenemang man kan även delta i 4Hs internationella verksamhet. Du har även möjlighet att starta ett 4H företag.

Stödmedlem

Vill du som vuxen vara en del av vår förening och stöda 4Hs barn- och ungdomsverksamhet i Korsholm?

Du kan fungera som stödmedlem till föreningen genom att betala in 20€ eller en valfri summa.

 

Vill du bli medlem fyll i formuläret eller så kan du ta kontakt per e-post till Email address

 

 

Back to top of page