Korsholm FS4h  /  Personalen

Korsholms 4Hs personal består av Kati Källman som är verksamhetsledare och Erika Backman som är instruktör.

Fritids sköts i början av terminen av Erika Backmanoch fram till september 2019 har vi en civiltjänstgörare som heter Didrik Beukelman. På fritids jobbar Jenny Forsman.