Föreningens största samarbetspartner är Korsholms kommun. De klubbar som hålls i skolorna direkt efter skoldagens slut arrangeras i samarbete med kommunen och ordnas inom ramen för klubbverksamhet finansierad genom Finlandsmodellen. Vi samarbetar även med kommunens fritidssektor, ungdomsledare och rusmedelsförebyggande och uppsökande ungdomsarbetare.

Vi ordnar också i mån av möjlighet program för temadagar eller lägerskolor, detta enligt förfrågan av kommunens skolor.

En naturlig samarbetspartner är de övriga 4H-föreningarna i Finlands svenska 4H. På finskt håll samarbetar vi även ibland med Vaasan 4H.

Hösten 2022 inledde föreningen även ett samarbete med Wahlrooska r.f som är en förening för ridsportsintresserade i Vasa regionen.

 

 

Back to top of page