Eftersom föreningens klubbar hålls i kommunens skolor gör vi naturligtvis mycket samarbete med skolorna bland annat gällande klubbarnas tider. I mån av möjlighet samarbetar vi med skolorna till exempel kring temadagar och lägerskolor.

Inom Korsholms kommun samarbetar föreningen bland annat med fritidssektorn, ungdomsledarna, rusmedelsförebyggande och uppsökande ungdomsarbetare.

En naturlig samarbetspartner är de övriga 4H-föreningarna i Finlands svenska 4H. På finskt håll samarbetar vi regelbundet med Vaasan 4H.

Korsholms 4H är med i Navigatorn Österbotten. I samarbete med Navigatorn har föreningen deltagit i Know How och olika typer av samarbeten har uppstått genom åren, t.ex. med Ehjä ry.

Med Stormossen samarbetade vi med avfallsrådgivning fram till slutet 2019.

Inom projektet Bron samarbetade vi med Vuxeninstitutet i Korsholm.

Övriga mindre regelbundna samarbeten har under det senaste året gjorts bland annat med Kårkulla dagcenter, Loftet, Forststyrelsen, Bock´s, Folkhälsan, Föräldraföreningen vid Haga skola, Gerby-Västervik Hembygdsförening samt skolor i Vasa.

Back to top of page