Korsholm FS4h  /  Samarbeten

Eftersom föreningens klubbar hålls i kommunens skolor gör vi naturligtvis mycket samarbete med skolorna bland annat gällande klubbarnas tider. I mån av möjlighet samarbetar vi med skolorna till exempel kring temadagar och lägerskolor.

Inom Korsholms kommun samarbetar föreningen bland annat med Arbetspoolen.

En naturlig samarbetspartner är de övriga 4H-föreningarna i Finlands svenska 4H. På finskt håll samarbetar vi regelbundet med Vaasan 4H.

Korsholms 4H är med i Navigatorn Österbotten. I samarbete med Navigatorn har föreningen deltagit i Know How.

Med Stormossen samarbetar vi med avfallsrådgivning.

Inom projektet Bron samarbetar vi med Vuxeninstitutet i Korsholm.

Övriga mindre regelbundna samarbeten har under det senaste året gjorts bland annat med Kårkulla dagcenter, Loftet, Forststyrelsen, Bock´s, Folkhälsan, Föräldraföreningen vid Haga skola, Gerby-Västervik Hembygdsförening samt skolor i Vasa.