Flyghavreplockning

 

Flyghavre är ett svårt ogräs. Det konkurrerar effektivt och producerar mängder av frön. Fröna faller ner i jorden och behåller grobarheten i många år. De försvinner inte av sig själva vilket även resulterar i att åkerns försäljningsvärde minskar. Flyghavren ska bekämpas enligt lag och en försummad bekämpning leder till stödminskningar.

Hur bekämpa flyghavren?

Flyghavren kan bekämpas både kemiskt som mekansikt. Vad beträffar plockningen av flyghavre startar den i början/mitten av juli lite beroende på växtperioden. Skiftena och dikesrenarna måste varje år granskas 2-3 gånger med en veckas mellanrum. Plantorna dras upp med rötterna och placeras i en hel plastsäck. Säcken förs bort från åkern och bränns.

4H förmedlar plockningspatruller 

I Korsholms 4H är flyghavreplockningen en del av Arbetspoolen och koordineras i samarbete med den.

Back to top of page