Flyghavreplockning

 

Flyghavre är ett svårt ogräs. Det konkurrerar effektivt och producerar mängder av frön. Fröna faller ner i jorden och behåller grobarheten i många år. De försvinner inte av sig själva vilket även resulterar i att åkerns försäljningsvärde minskar. Flyghavren ska bekämpas enligt lag och en försummad bekämpning leder till stödminskningar.

Hur bekämpa flyghavren?

Flyghavren kan bekämpas både kemiskt som mekansikt. Vad beträffar plockningen av flyghavre startar den i början/mitten av juli lite beroende på växtperioden. Skiftena och dikesrenarna måste varje år granskas 2-3 gånger med en veckas mellanrum. Plantorna dras upp med rötterna och placeras i en hel plastsäck. Säcken förs bort från åkern och bränns.

4H förmedlar plockningspatruller 

Föreningar i 4H anställer ungdomar för flyghavreplockning under sommarmånaderna. Jordbrukare kan ta kontakt med den lokala 4H-föreningen som tar emot arbetsbeställningen, var och när de behövs plockare, uppskattat antal dagar och efter detta meddelar 4H-koordinatorn plockarna.

Sommaren 2018 erbjuder Korsholms 4H med stöd av Gustaf Svanljungs Stiftelse ett prova på paket för jordbrukare. Paketet består av 8 timmar flyghavreplockning gratis. För ytterligare timmar debiteras 10€/ timme. Vi erbjuder ett begränsat antal paket enligt först till kvarn-principen. Flyghavrekoordinator Didrik Beukelman kan kontaktas från och med måndagen den 2.7 på telefonnummer 040 6897758.

 

Ytterligare information
Om flyghavreplockningen ges ytterligare information via:

– kommunens landsbygdsnäringsmyndighet

– ProAgrias experter

– växtskyddsmedelsaffären och importörernas rådgivning

– Evira:

 

Back to top of page